profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Wasza Galeria arrow Konkurs fotograficzny - PolonikiProfesor LEON KOCZY - Polski patriota w Glasgow
21.11.2017.
Galeria
Galeria to Twoja przestrzeŮ wizualnego wyrazu. Tu znajdziesz SzkocjÍ z wielu punktůw widzenia. OglĪdaj, oceniaj, dyskutuj. PokaŅ nam co widzia≥e∂. Zobacz, co widzieli inni.
Poprzednie zdjÍcie
Pokaz slajdůw: Start
NastÍpne zdjÍcie

Profesor LEON KOCZY - Polski patriota w Glasgow

Profesor LEON KOCZY - Polski patriota w Glasgow
Opis: PROF. DR LEON KOCZY Cmentarz rzymsko-katolicki St. Peter's Cemetery, Dalbeth - Glasgow, 1900 London Road. Zdj√™cie wykona¬≥em 22 kwietnia 2011r. Gr√≥b profesora Leona Koczy i jego ¬Ņony Marii Kolabi√Īskiej-Koczy. "Historyk, pisarz, dzia¬≥acz, ¬Ņo¬≥nierz" - cztery proste, a jak¬Ņe pe¬≥ne g¬≥√™bokich znacze√Ī i patriotyzmu s¬≥owa wyryte na nagrobnej p¬≥ycie zwi√™¬ľle podsumowuj¬Īce barwne i pe¬≥ne po¬∂wi√™ce√Ī ¬Ņycie jednego z za¬≥o¬Ņycieli Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy¬ľnie. Mo¬Ņna by doda√¶, lub zast¬Īpi√¶ te cztery, jednym - "Patriota". Leon Koczy urodzi¬≥ si√™ w 1900r. w Strumieniu na ¬¶l¬Īsku. W 1920 uko√Īczy¬≥ Seminarium Nauczycielskie w Bobrku (Cieszyn), a w 1923 rozpocz¬Ī¬≥ nauk√™ na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pozna√Īskiego, gdzie w 1927 zda¬≥ eksternistycznie matur√™ z zakresu szko¬≥y ¬∂redniej humanistycznej, a rok p√≥¬ľniej uzyska¬≥ tytu¬≥ magistra filozofii. Ju¬Ņ w 1929 uzyska¬≥ doktorat z historii ¬∂redniowiecznej. Roczne studia w Kopenhadze zwie√Īczy¬≥ dzie¬≥em "Polska i Skandynawia za pierwszych Piast√≥w". W 1935 uzyska¬≥ habilitacj√™ oraz tytu¬≥ docenta historii ¬∂redniowiecznej. W swoich badaniach profesor skupia¬≥ si√™ na dw√≥ch zagadnieniach: dziejach handlu i miast oraz dziejach stosunk√≥w polsko-skandynawskich. Wyda¬≥ wiele prac naukowo-historycznych po¬∂wi√™conych m.in. miastom: Wierusz√≥w, Pozna√Ī, Toru√Ī, Gda√Īsk. Publikowa¬≥ m.in. w "Slavia Occidentalis", "Rocznikach Historycznych" i "Kwartalniku Historycznym". Szczytowym osi¬Īgni√™ciem tego tw√≥rczego okresu by¬≥o wzorowe wydanie "Ksi√™gi Theudenkusa" (1937) starannie odczytane ze ¬∂redniowiecznego r√™kopisu i zaopatrzone w obszerny opis. Wybuch wojny odmieni¬≥ ¬Ņycie profesora. Zmobilizowany w sierpniu 1939, po katastrofie wrze¬∂niowej przedosta¬≥ si√™ z niedobitkami armii do Rumunii, a stamt¬Īd do Syrii, gdzie po przydzieleniu do Legii Oficerskiej zosta¬≥ skierowany do Aleksandrii w Egipcie. Odkomenderowano go na roku do Jerozolimy w celu podj√™cia studi√≥w na Uniwersytecie Hebrajskim. Nast√™pnie przydzielono go do Archiwum i Muzeum Polskich Si¬≥ Zbrojnych na Bliskim Wschodzie tworz¬Īcego si√™ w Kairze z funkcj¬Ī kierownika naukowego. Po zako√Īczeniu wojny Archiwum i Muzeum ewakuowano do Banknock House ko¬≥o Falkirk w Szkocji. Profesor zosta¬≥ kierownikiem tej instytucji z ramienia Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego w Londynie. W 1958 profesor o¬Ņeni¬≥ si√™ z mgr Mari¬Ī Kolabi√Īsk¬Ī, by¬≥¬Ī kustosz Biblioteki K√≥rnickiej. W 1960 archiwum uleg¬≥o likwidacji; zbiory r√™kopi¬∂mienne przej¬Ī¬≥ Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, cz√™¬∂√¶ druk√≥w i muzeali√≥w przekazano bibliotekom krajowym, a wi√™kszo¬∂√¶ zbior√≥w przewieziono do Glasgow pod opiek√™ profesora. W Glasgow Koczy kontynuowa¬≥ studia naukowe publikuj¬Īc m.in. dwie wa¬Ņne prace: mediawistyczn¬Ī "The Vinland Map" oraz po¬∂wi√™con¬Ī stosunkom polsko-du√Īskim "Res polonicae ex Archivo Regni Daniae 1526-1572". Drugim nurtem dzia¬≥alno¬∂ci naukowej w okresie pobytu w Szkocji by¬≥ czynny udzia¬≥ profesora w organizowaniu najwa¬Ņniejszych polskich obchod√≥w rocznicowych. Do ostatnich dni swego pracowitego ¬Ņycia nie rozstawa¬≥ si√™ z ksi¬Ī¬Ņkami. Zmar¬≥ 1 wrze¬∂nia 1981, w Glasgow. Jeszcze za ¬Ņycia profesora wi√™kszo¬∂√¶ prac zwi¬Īzanych ze zbiorami bibliotecznymi przej√™¬≥a jego ¬Ņona, kt√≥ra p√≥¬ľniej sprawowa¬≥a nad nimi ca¬≥kowit¬Ī opiek√™. R√≥wno 13 lat po pogrzebie profesora, 30 sierpnia 1994, spocz√™¬≥a przy nim we wsp√≥lnym grobie.
Data: 27.04.2011 01:21
Wy∂wietlenia: 4857
Ocena:
(G≥osůw: 3)
Wymiary: 769 x 1024
Rozmiar pliku: 414,89 kB
Autor: Nowhereman
Autor Komentarze
Aby dodaś komentarz lub zdjÍcie zaloguj siÍ. Je∂li nie masz konta, zarejestruj siÍ.
Tylko zarejestrowani uŅytkownicy mogĪ pisaś komentarze.
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl