profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Wasza Galeria arrow Konkurs fotograficzny - PolonikiDALBETH - ich ostatni port - seria - fot. 10/15
23.01.2018.
Galeria
Galeria to Twoja przestrzeŮ wizualnego wyrazu. Tu znajdziesz SzkocjÍ z wielu punktůw widzenia. OglĪdaj, oceniaj, dyskutuj. PokaŅ nam co widzia≥e∂. Zobacz, co widzieli inni.
Poprzednie zdjÍcie
Pokaz slajdůw: Start
NastÍpne zdjÍcie

DALBETH - ich ostatni port - seria - fot. 10/15

DALBETH - ich ostatni port - seria - fot. 10/15
Opis: Cmentarz rzymsko-katolicki St. Peter's Cemetery, Dalbeth - Glasgow, London Road 1900. Zdj√™cie wykona¬≥em 22 kwietnia 2011r. W Szkocji nie brakuje grob√≥w i pomnik√≥w polskich ¬Ņolnierzy-marynarzy z czas√≥w II wojny ¬∂wiatowej. Mimo, ¬Ņe morskim oknem na ¬∂wiat dla Glasgow jest Clydebank, gdzie m.in. zwodowano okr√™t ORP "Piorun" a jego dzielna za¬≥oga ma sw√≥j pomnik, to wielu polskich marynarzy Marynarki Wojennej PSZ w sw√≥j ostatni rejs uda¬≥o si√™ w g¬≥¬Īb l¬Īdu i spocz√™¬≥o na cmentarzu ¬∂wi√™tego Piotra w Glasgow. Na najwy¬Ņszym wzg√≥rzu cmentarnym, w miejscu zwanym "polskim cmentarzem" stoi pomnik poleg¬≥ych marynarzy ufundowany przez Stowarzyszenie Marynarki Wojennej (SMW) z Glasgow (Polish Naval Association). Pomnik to po prostu trzy proste, granitowe p¬≥yty z wyrytymi na nich 58. nazwiskami zmar¬≥ych w Glasgow Polak√≥w, w wi√™kszosci marynarzy. ¬¶rodkowa, najwy¬Ņsza p¬≥yta, opatrzona jest symbolem i nazw¬Ī Stowarzyszenia oraz zawiera napis w j√™zyku angielskim g¬≥osz¬Īcy: "Pami√™ci polskich marynarzy, kt√≥rzy zgin√™li walcz¬Īc o wolno¬∂√¶ podczas II wojny ¬∂wiatowej od pierwszego do ostatniego wystrza¬≥u, a tak¬Ņe tych marynarzy, kt√≥rzy zmarli p√≥¬ľniej i s¬Ī tutaj pochowani". Dalej wyryte jest 20 nazwisk marynarzy, kt√≥rzy zmarli w latach 1970 - 1991. Wsr√≥d nich znajduje si√™ m.in. dw√≥ch kawaler√≥w orderu Virtuti Militari. List√™ zamyka nazwisko kapitana B. Rybarczyka, kt√≥ry zmar¬≥ w 2009. Boczne p¬≥yty s¬Ī du¬Ņo ni¬Ņsze i zawieraj¬Ī wy¬≥¬Īcznie spisy zmar¬≥ych. P¬≥yta po lewej stronie ufundowana zosta¬≥a przez pani¬Ī May Zi√™b√™, wdow√™ po bosmanie M. Zi√™bie, kt√≥ry otwiera list√™ 16 nazwisk, os√≥b zmar¬≥ych w latach 1991 - 2008. P¬≥yt√™ po prawej stronie ufundowa¬≥(a) H.J. Baruk, a list√™ 22 nazwisk otwiera Henry Baruk. Na li¬∂cie znajduje si√™ m.in. 8 nazwisk os√≥b, kt√≥re prawdopodobnie zgin√™¬≥y w dzia¬≥aniach bojowych na morzu, w latach 1941 - 1946, jedna osoba zmar¬≥a w 1956, a pozosta¬≥e osoby z listy zmar¬≥y w latach 1975 - 1990. Na cmentarzu znajduj¬Ī si√™ jeszcze dwa osobne groby sygnowane znakiem Stowarzyszenia. W jednym z nich pochowany jest chor¬Ī¬Ņy marynarz Boles¬≥aw Lassa, honorowy przewodnicz¬Īcy SMW, kt√≥ry zmar¬≥ w 1976. P¬≥yt√™ ufundowa¬≥a wdowa po nim. W drugim, podobnym grobie, pochowanych jest dw√≥ch innych marynarzy: starszy bosman Mieczys¬≥aw Soko¬≥owski (zm. 1976) oraz bosman Czes¬≥aw ¬Įeczycki Campbell (zm.1974). Po¬∂r√≥d innych grob√≥w "polskiego cmentarza" znajduje si√™ co najmniej pi√™√¶, w kt√≥rych spoczywaj¬Ī kolejni marynarze: Adam Wi¬∂niewski (zm. 2005) - dalmierzysta z ORP "Piorun", starszy bosman Tadeusz Ficek (zm. 1976), bosman Stanis¬≥aw Mak√≥s (zm. 1970), marynarz W¬≥adys¬≥aw Bry¬≥ka (zm. 1975) oraz marynarz Boles¬≥aw Choremba¬≥a (zm. 1995). Nale¬Ņy podkre¬∂li√¶, ¬Ņe wsr√≥d innych pochowanych tu polskich ¬Ņo¬≥nierzy mog¬Ī znajdowa√¶ si√™ kolejni marynarze, gdy¬Ņ nie wszystkie groby zawieraj¬Ī pe¬≥ne informacje o pochowanych. Zwr√≥ci¬≥em uwag√™, ¬Ņe na p¬≥ytach Stowarzyszenia znajduj¬Ī si√™ pewne drobne b¬≥√™dy w danych osobowych zmar¬≥ych, dlatego informacje te powinny zosta√¶ kiedy¬∂ zweryfikowane dla potomnych przez odpowiednie instytucje historyczne. Dla przyk¬≥adu podam, ¬Ņe marynarz Choremba¬≥a na pomniku SMW posiada inicja¬≥ imienia E., a na swoim grobie ma imi√™ Boles¬≥aw, a chodzi z pewno¬∂ci¬Ī o t√™ sam¬Ī osob√™ gdy¬Ņ zgadza si√™ dok¬≥adna data zgonu. Stowarzyszenie Polskiej Marynarki Wojennej w Glasgow istnia¬≥o r√≥wno 55 lat. By¬≥o jednym z nielicznych tego typu stowarzysze√Ī na ¬∂wiecie. Organizacja zrzesza¬≥a by¬≥ych marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej - weteran√≥w II wojny ¬∂wiatowej wraz z rodzinami, a tak¬Ņe pasjonat√≥w Marynarki Wojennej. Pod koniec swojej dzia¬≥alno¬∂ci, w 2007, liczy¬≥o tylko 17 cz¬≥onk√≥w, w tym zaledwie 4 weteran√≥w. Niestety ju¬Ņ rok p√≥¬ľniej - 10 lutego 2008 - w 88. rocznic√™ za¬∂lubin Polski z morzem Stowarzyszenie zosta¬≥o rozwi¬Īzane. Ostatnim prezesem SMW by¬≥ John Lassa (prawdopodobnie syn wymienionego wcze¬∂niej Boles¬≥awa Lassa).
Data: 28.04.2011 23:16
Wy∂wietlenia: 1283
Ocena:
(G≥osůw: 2)
Wymiary: 765 x 1024
Rozmiar pliku: 368,35 kB
Autor: Nowhereman
Autor Komentarze
Aby dodaś komentarz lub zdjÍcie zaloguj siÍ. Je∂li nie masz konta, zarejestruj siÍ.
Tylko zarejestrowani uŅytkownicy mogĪ pisaś komentarze.
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl