profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Wasza Galeria arrow Konkurs fotograficzny - PolonikiPomnik Polskiej Marynarki Wojennej w Prestwick
21.01.2018.
Galeria
Galeria to Twoja przestrzeŮ wizualnego wyrazu. Tu znajdziesz SzkocjÍ z wielu punktůw widzenia. OglĪdaj, oceniaj, dyskutuj. PokaŅ nam co widzia≥e∂. Zobacz, co widzieli inni.
Poprzednie zdjÍcie
Pokaz slajdůw: Start
NastÍpne zdjÍcie

Pomnik Polskiej Marynarki Wojennej w Prestwick

Pomnik Polskiej Marynarki Wojennej w Prestwick
Opis: Pomnik Polskiej Marynarki Wojennej w Prestwick 1. Opis pomnika Pomnik Polskiej Marynarki Wojennej w Prestwick znajduje si√™ w ogrodzie klubu Royal Air Force Association. Jest on widoczny od strony morza, gdzie zza parkanu widnieje symbol Or¬≥a Bia¬≥ego znajduj¬Īcego si√™ na wierzcho¬≥ku obiektu. Pomnik ma klasyczny kszta¬≥t prost¬Īk¬Ītnej bry¬≥y rozszerzaj¬Īcej si√™ ku g√≥rze, na kt√≥rej znajduj¬Ī si√™ dwa stopnie jednen mniejszy od drugiego. Jest wykonany z betonu. Pomnik przypomina kszta¬≥tem znicz, co nawi¬Īzuje do jego upami√™tniaj¬Īcej roli. Z przodu pomnika umocowana jest p√≥¬≥okr¬Īg¬≥a, czarna tablica z bia¬≥ymi literami w j√™zyku angielskim i polskim. Po angielsku tekst brzmi: In memory of officers And crews of the Polish Navy And Merchant Navy Who perished In the war 1939-1945. Natomiast w j√™zyku polskim napis jest nast√™puj¬Īcy: Pami√™ci poleg¬≥ym Oficerom Podoficerom i marynarzy Marynarki Wojennej R.P. i handlowej w wojnie 1939-1945. Na g√≥rze tablicy widnieje symbol Polskiej Marynarki Wojennej przedstawiaj¬Īcy kotwic√™, na kt√≥rej zawieszona jest polska flaga z God¬≥em. Na dole tablicy widnieje informacja w j√™zyku angielskim m√≥wiaca o miejscu i dacie wzniesienia pomnika. Nad tablic¬Ī znajduje si√™ order Polonia Restituta. Z prawej strony pomnika znajduje si√™ tablica z napisem w j√™zyku polskim bez polskich znak√≥w diakrytycznych: ZA NASZA I WASZA WOLNOSC POLSCY LOTNICY Pod ni¬Ī widnieje druga tablica o tre¬∂ci: TO COMMEMORATE THE FRIENDSHIP DURING THE WAR 1939 – 45 AND TIME OF PEACE FREE POLES IN SCOTLAND POLISH COMBATANS NAVAL AND AIR FORCE ASSOCIATION Trzecia tablica upami√™tnia polskich marynarzy, kt√≥rzy oddali swe ¬Ņycie w bitwie o Atlantyk. Tre¬∂√¶ napsiu jest w j√™zyku angielskim: TO COMMEMORATE THE POLISH SAILORS WHO LOST THEIR LIVES IN THE BATTLE OF THE ATLANTIC 1939 – 1945 POLISH NAVAL ASSOCIATION GLASGOW BRANCH 8.10.88 2. Historia pomnika Pomnik jest jednym z trzech bli¬ľniaczych monument√≥w ufundowanych przez polskich ¬Ņo¬≥nierzy, najprawdopodobniej z odzia¬≥u stacjonuj¬Īcego w Prestwick. Jednak¬Ņe informacje te nale¬Ņy dok¬≥adnie potwierdzi√¶. Pomnik jest datowany na rok 1945 o czym ¬∂wiadczy informacja na tablicy. Pomnik zosta¬≥ postawiony na cmentarzu w Monkton. Ciekawostk¬Ī mo¬Ņe by√¶ fakt, ¬Ņe prawdopodobnie w ¬∂rodku obiektu znajduje si√™ puszka z nazwiskami ¬Ņo¬≥nierzy, kt√≥rzy go ufundowali. Podczas przenosin innego pomnika wypad¬≥a z niego puszka, o czym poinformowa¬≥ Sean Whitelaw, cz¬≥onek klubu RAFA. By√¶ mo¬Ņe r√≥wnie¬Ņ i w tym obiekcie znajduje si√™ podobny pojemnik, o czym mo¬Ņe ¬∂wiadczy√¶ charakterystyczny odg¬≥os pr√≥¬Ņni, gdy puka si√™ w jedno miejsce pomnika tu¬Ņ obok daty 1945. W roku 1986 pomnik zosta¬≥ zniszczony przez wandali i po renowacji umieszczony w ogrodzie klubu RAFA. Zar√≥wno cmentarz w Monkton, jak i miasto Prestwick przynale¬Ņa¬≥y administracyjnie do Kyle and Carric District Council. W celu znalezienia dok¬≥adniejszych informacji na temat pomnika nale¬Ņa¬≥o by zapozna√¶ si√™ z dokukmentacj¬Ī archiwaln¬Ī. W Ayrshire Archives znajduj¬Ī si√™ egzemplarze The Minutes of Kyle & Carrick District Council, w kt√≥rych by√¶ mo¬Ņe pojawia si√™ wzmianka o pomniku. Tak¬Ņe w bibliotece Carnagie Library w Ayr s¬Ī czasopisma z roku 1986, wi√™c r√≥wnie¬Ņ i te ¬ľr√≥d¬≥a mo¬Ņna by sprawdzi√¶. Przygotowanie fachowej dokumentacji wymaga¬≥oby zatem dok¬≥adniejszych bada√Ī, a tak¬Ņe stosownych zezwole√Ī na ich przeprowadzenie. Mam nadziej√™, ¬Ņe znajd¬Ī si√™ historycy, kt√≥rzy zechc¬Ī podj¬Ī√¶ si√™ tego zadania i powstanie szersza publikacja na temat polskich obiekt√≥w historczynych w Szkocji. Wracaj¬Īc do historii pomnika Polskiej Marynarki Wojennej w Prestwick po renowacji zosta¬≥ on umieszczony na nowym piedestale. 2 maja 1987 roku organizajca kombatant√≥w si¬≥ powietrznych i morskich (Polish Combatants Naval and Air Force Association) umie¬∂ci¬≥a na pomniku tablic√™ umami√™tniaj¬Īc¬Ī przyja¬ľ√Ī pomi√™dzy ¬Ņo¬≥nierzami. W dniu 8 wrze¬∂nia 1988 roku Stowarzyszenie Marynarki Wojennej umie¬∂ci¬≥o tablic√™ w ho¬≥dzie polskim marynarzom, kt√≥rzy polegli w bitwie o Atlantyk. W pomieszczeniu restauracyjnym klubu RAFA znajduje si√™ r√≥wnie¬Ņ pami¬Ītkowa karta, na kt√≥rej widnieje podzi√™kowanie oraz ch√™√¶ podtrzymywania pi√™knej przyja¬ľni pomi√™dzy polskimi marynarzami a szkockimi lotnikami wyra¬Ņona fragmentem poematu Roberata Burnsa „Attar of Independence”. 3. Stan obecny pomnika Pomnik znjaduje si√™ w dobrej kondycji i jest konserwowany przez cz¬≥onk√≥w klubu RAFA. Odbywaj¬Ī si√™ przy nim doroczne uroczysto¬∂ci Obchod√≥w Polskiej Marynarki w dniu 10-tego lutego, na pami¬Ītk√™ Za¬∂lubin Polski z morzem. Jest to okazja do z¬≥o¬Ņenia ho¬≥du poleg¬≥ym oraz podtrzymywania pi√™knej tradycji i przyja¬ľni. Najprawdopodobniej wkr√≥tce pomnik zostanie przeniesiony do Clydebank, gdzie stanie obok monumentu ku czci ORP Piorun, kt√≥rego za¬≥oga bohatersko broni¬≥a miasta 13 marca 1941 roku.
Data: 29.04.2011 10:29
Wy∂wietlenia: 1702
Ocena:
(G≥osůw: 3)
Wymiary: 768 x 1024
Rozmiar pliku: 252,53 kB
Autor: hernancortez
Autor Komentarze
Aby dodaś komentarz lub zdjÍcie zaloguj siÍ. Je∂li nie masz konta, zarejestruj siÍ.
Tylko zarejestrowani uŅytkownicy mogĪ pisaś komentarze.
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl