profil poczta Grupy, Spo┬│eczno┬Â├Ž forum galeria users blogi
Znajdujesz siŕ w Start arrow Forum
11.12.2017.
Forum Portalu Edinburgh.com.pl
Witamy, GoŠ
Proszŕ Login albo Zarejestruj.    Zapomnia│e has│o?
Kobiety dla Polski - Polska dla Kobiet (1 wejŠ) (1) GoŠ
Id╝ na dˇ│ Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Kobiety dla Polski - Polska dla Kobiet
#7682
gitara (U┐ytkownik)
Nawet rozgarniêty
Posty: 40
graphgraph
U┐ytkownik offline Kliknij, aby zobaczyŠ profil tego u┐ytkownika
Kobiety dla Polski - Polska dla Kobiet 6 Lat, 2 Miesiŕcy temu Oklaski: 0  
Ze strony glownej III Europejskiego Kongresu Kobiet 2011: http://www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl/2011/09/postulaty-iii-europejskiego-kongresu-kobiet.html

Mamy 200 postulat├│w (2 z nich zosta┬│y ju┬┐ zrealizowane w wersji okrojonej). Pozosta┬│o jeszcze 198 - s┬▒ ci┬▒gle bardzo aktualne. Tegoroczny Kongres dowi├│d┬│, ┬┐e najwa┬┐niejsze obecnie s┬▒ 3 priorytety, zwi┬▒zane z, kolejno, kwestiami r├│wno┬Âci, wolno┬Âci, solidarno┬Âci.Je┬Âli chodzi o R├ôWNO┬Ž├ć, to domagamy si├¬:

Nowelizacji ustawy kwotowej, przemienno┬Âci p┬│ci na listach wyborczych oraz parytetu.
Domagamy siê 40% kwot w zarz±dach i radach nadzorczych spó³ek publicznych (do 2015 r. - dobrowolnych, od 2015 r. - obligatoryjnych).
Domagamy siê skutecznych dzia³añ monitoruj±cych, edukacyjnych i, przede wszystkim, legislacyjnych na rzecz wyrównania p³ac kobiet i mê¿czyzn.
Nieustannie domagamy si├¬ powo┬│ania pe┬│nomocniczki do spraw r├│wnego statusu kobiet i m├¬┬┐czyzn, wybranej w ramach konkursu, kompetentnej i rozumiej┬▒cej problematyk├¬ r├│wno┬Âci kobiet i m├¬┬┐czyzn, bo ci┬▒gle takiej pe┬│nomocniczki nie mamy.


W kwestiach WOLNO┬ŽCI:

Domagamy siê uznania pe³nego prawa do decydowania o swoim ¿yciu osobistym, w tym o macierzyñstwie (a wiêc liberalizacji ustawy aborcyjnej, refundowanego zap³odnienia in vitro, bezp³atnej antykoncepcji, edukacji seksualnej w szko³ach).
Domagamy si├¬ wolno┬Âci od przemocy, w pierwszym rz├¬dzie ratyfikowania bez zastrze┬┐e├▒ Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania oraz zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Domagamy si├¬ ustawowego obowi┬▒zku wspierania przez pa├▒stwo opieki nad osobami zale┬┐nymi (dzie├Žmi, dzie├Žmi niepe┬│nosprawnymi, osobami starszymi).


W kwestiach SOLIDARNO┬ŽCI:

Rok 2012 jest rokiem solidarno┬Âci mi├¬dzypokoleniowej. Domagamy si├¬ monitorowania i zmiany sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (50+, 60+), a tak┬┐e kobiet wchodz┬▒cych na rynki pracy.

Co wy na to?
 
Raport do moderatora   Monitorowany Monitorowany  
  Administrator wy│▒czy│ mo┐liwoŠ wysy│ania postˇw przez anonimowych u┐ytkownikˇw.
Id╝ do gˇry Odpowiedz
Polish Version by JoomlaPL.com Team
Powered by FireBoardPobierz nag│ˇwki ostatnich postˇw.

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl