profil poczta Grupy, Spo┬│eczno┬Â├Ž forum galeria users blogi
Znajdujesz siŕ w Start arrow Grupy Integracyjne arrow Organizacje i stowarzyszenia
22.01.2018.

Witamy na Portalu IntegracyjnymOdwiedzaj poszczegˇlne grupy. do│▒czaj do nich. stwˇrz swoj▒ w│asn▒. Nie pozosta˝ bierny. Dzia│aj!


Poznaj ludzi! Do│▒czaj do grup! Twˇrz w│asne!

Grupy zosta│y stworzone aby ludzie o podobnych zaintereswaniach mogli odnale╝Š siŕ i dzia│aŠ razem. Dziŕki Grupom mo┐esz komunikowaŠ siŕ z innymi wysy│aj▒c im widomoÂci, publikuj▒c biuletyny i komentuj▒c je. W ten sposˇb mo┐esz odnale╝Š ludzi ze swojej grupy zawodowej, spotkaŠ starych znajomych ze swojego miasta czy podyskutowaŠ o wspˇlnym hobby. Poprzez Grupy mo┐esz rˇwnie┐ skontaktowaŠ siŕ z rˇ┐nymi istniej▒cymi organizacjami lub za│o┐yŠ swoj▒. System informowania o dzia│alnoÂci Grupy oraz narzŕdzia, w ktˇre jest wyposa┐ony pozwala na prowadzenie oraz koordynacjŕ wszelkiego rodzaju projektˇw oraz przedsiŕwziŕŠ.


Poznaj ludzi! Do│▒czaj do grup! Twˇrz w│asne!


~Powrˇt do listy kategorii
Online
Pozycje :: 1 - 7 z 7
LGBTQ - Edynburg
Utworzono:16.09.2009
Cz│onkowie grupy:14
 
Grupa zrzeszaj┬▒ca osoby homo/bi/hetero /a - seksualne popieraj┬▒ce zr├│wnanie praw dla mniejszo┬Âci seksualnych. Je┬Âli grupa sie rozwinie, bardzo mi┬│o by┬│oby sie np. kiedy┬ spotka├Ž i przy piwie/winie/herbacie i pogada├Ž. Sam jestem gejem (Robert Motyka) i bardzo lubi├¬ osoby Les/Gej/Bi/Trans i wiem, jak utrudnione mo┬┐emy mie├Ž ┬┐ycie. Jestem w kontakcie z kilkoma osobami zaanga┬┐owanymi w Polsce w walce o prawa dla os├│b LGBTQ i chcia┬│bym w naszej lokalnej grupie dzieli├Ž si├¬ newsami i prosi├Ž o podpisy pod petycjami itp.
mamy w edynburgu
Utworzono:16.09.2008
Cz│onkowie grupy:6
 
PACA
Utworzono:17.12.2007
Cz│onkowie grupy:12
 
Polish Action
Utworzono:25.07.2009
Cz│onkowie grupy:3
 
PolishAction.org - Akcje wspieraj±ce polsk± sprawê oraz zwalczaj±ce antypolonizm, próby zak³amania historii czy wizerunku Polski i Polaków.
PolishArtScotland
Utworzono:09.12.2007
Cz│onkowie grupy:50
 
Polish Art Scotland (PAS) jest stowarzyszeniem, kt├│re promuje polsk┬▒ sztuk├¬ i kultur├¬ w Szkocji, jak rowniez polskich artyst├│w mieszkaj┬▒cych w Polsce, z kt├│rymi nawi┬▒zuje kontakty u┬│atwiaj┬▒c prezentacj├¬ ich sztuki na tutejszym rynku. Wierzymy, ┬┐e projekt PAS przyczyni si├¬ do zrozumienia z┬│o┬┐ono┬Âci zjawiska, jakim jest emigracja i podkre┬Âli potrzeb├¬ intensywniejszej wymiany i dialogu tak┬┐e na poziomie kulturowym. Idea projektu cieszy si├¬ wielkim powodzeniem i trudno jest sobie wyobrazi├Ž, by przedsi├¬wzi├¬cie to nie wzbudzi┬│o zainteresowania kurator├│w sztuki i szerszej publiczno┬Âci.
Polski Prywatny Gabinet Lekarski w Szkocji
Utworzono:03.05.2012
Cz│onkowie grupy:2
 
Polski Gabinet Lekarski powsta┬│ z my┬Âl┬▒ o niesieniu pomocy Polonii ale i nie tylko, poszukuj┬▒cej na terenach Szkocji, pomocy u Polskich Lekarzy Specjalist├│w.
Teatr GAPPAD
Utworzono:21.12.2007
Cz│onkowie grupy:6
 
Teatr Gappad istnieje od lipca 2006. Za³o¿y³a go aktorka Agnieszka Bresler, wraz z grup± m³odych polskich aktorów z ró¿nych miast Szkocji, wspó³pracuj±cych z polskimi i szkockimi artystami i re¿yserami. Od pa¼dziernika 2007 zespó³ pracuje w nowym sk³adzie, przygotowuj±c ich drugi spektakl (napisany przez A. Bresler we wspó³pracy z zespo³em)  którego premiera odbêdzie siê w maju 2008 w Teatrze Tron w Glasgow. Wiêcej o teatrze: www.gappadtheatre.co.uk (strona w budowie) i www.myspace.com/gappad

~Powrˇt do listy kategorii

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl