profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w
21.01.2018.

PolishArtScotland  • O grupie: Polish Art Scotland (PAS) jest stowarzyszeniem, kt√≥re promuje polsk¬Ī sztuk√™ i kultur√™ w Szkocji, jak rowniez polskich artyst√≥w mieszkaj¬Īcych w Polsce, z kt√≥rymi nawi¬Īzuje kontakty u¬≥atwiaj¬Īc prezentacj√™ ich sztuki na tutejszym rynku. Wierzymy, ¬Ņe projekt PAS przyczyni si√™ do zrozumienia z¬≥o¬Ņono¬∂ci zjawiska, jakim jest emigracja i podkre¬∂li potrzeb√™ intensywniejszej wymiany i dialogu tak¬Ņe na poziomie kulturowym. Idea projektu cieszy si√™ wielkim powodzeniem i trudno jest sobie wyobrazi√¶, by przedsi√™wzi√™cie to nie wzbudzi¬≥o zainteresowania kurator√≥w sztuki i szerszej publiczno¬∂ci.
  • Typ grupy: Otwarta dla wszystkich
  • Za≥oŅona: 09.12.2007
  • Cz≥onkowie grupy: 50
  • Moderator grupy: Agnieszka

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl