profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Blogi
13.12.2017.blogger » mary
www » edinburgh.com.pl/blog/mary

rozkminki emigrantki

Edynburg jest inspiruj¬Īcy... Dlatego to musia¬≥o si√™ sta√¶ i tyle. W sensie, zacz√™¬≥am pisa√¶ bloga: http://rozkminkiemigrantki.blogspot.com/ I dzieli√¶ si√™ tym, czego do¬∂wiadczam z innymi. A skoro mam szans√™ moje edynburskie my¬∂li wyrazi√¶ tak¬Ņe na edynburskiej stronie, to postanowi¬≥am zamie¬∂ci√¶ tu troch√™ starych (ale jarych) wpis√≥w z mojego bloga i oczywi¬∂cie pisa√¶, pisa√¶, pisa√¶ dalej, teraz tak¬Ņe i tu. Do dzie¬≥a!

Dodane przez: mary, Komentarzy: 0, 28.01.2010

O imprezach b√™dzie, a co! W ko√Īcu nie sam¬Ī prac¬Ī emigrant ¬Ņyje!Nie wiem w sumie dlaczego, ale przysz¬≥o nam do g¬≥owy wyj¬∂√¶ na miasto w ¬∂rodowy wieczór. Tak bez konkretnych planów, po prostu przej¬∂√¶ si√™ po Edynburgu i zobaczy√¶ co si√™ gdzie dzieje, o ile co¬∂ si√™ gdzie¬∂ dzieje... I w¬≥a¬∂nie to "o ile" okaza¬≥o si√™ niezwykle istotne... No bo có¬Ņ, jacy¬∂ ludzie niby na mie¬∂cie s¬Ī, ale to jakie¬∂ pojedyncze zdesperowane party animals jak my... Brakowa¬≥o...

Dodane przez: mary, Komentarzy: 3, 22.01.2010

Jest konkurs, jest zabawa... I skoro regulamin nakazuje stowrzenie wpisu, który niejako mnie charakteryzuje, po to, ¬Ņebym wzi√™¬≥a udzia¬≥ w tym konkursie no to okej, tak te¬Ņ uczyni√™... Niezbyt ch√™tnie, bo nie lubi√™ pisa√¶ o sobie. Tzn. nie umiem odpowiedzie√¶ na pytanie: w jaki sposób mo¬Ņesz siebie zaprezentowa√¶? I mo¬Ņe w¬≥a¬∂nie mi√™dzy innymi dlatego "¬Ņyj√™, ¬Ņyj√™, ¬Ņyj√™ w tym mie¬∂cie", zamiast robi√¶ karier√™ w Polsce i prezentowa√¶ si√™ na rozmowach kwalifikacyjnych?...

Dodane przez: mary, Komentarzy: 6, 19.01.2010

Zosta¬≥am dzi¬∂ zapytana przez kole¬Ņank√™, Polk√™ mieszkaj¬Īc¬Ī w Edynburgu, czy podczas mojej niedawnej wizyty w jednej ze szkockich instytucji, zajmuj¬Īcej si√™, górnolotnie mówi¬Īc, wspieraniem rozwoju zawodowego i kariery takich m¬≥odych i ambitnych jak ja, nie odczu¬≥am jakiego¬∂, mówi¬Īc eufemistycznie, specjalnego traktowania z racji tego, ¬Ņe jestem Polk¬Ī. W sensie, czy dali mi do zrozumienia mniej lub bardziej bezpo¬∂rednio, ¬Ņe karier√™ to ja w Szkocji mog√™ zrobi√¶...