profil poczta Grupy, Spo┬│eczno┬Â├Ž forum galeria users blogi
Znajdujesz siŕ w Start arrow Blogi arrow II. Zaniedbanie? ;)
22.11.2017.blogger » szkocica
www » edinburgh.com.pl/blog/szkocica

Szkocim okiem

Gdy ┬┐ycie g┬│aszcze nas pod w┬│os, trzeba umie├Ž odw├│ci├Ž kota ogonem, aby wyj┬Â├Ž na swoje.


Dodane przez: szkocica, Komentarzy: 5, 22.10.2010

Tytu┬│ posta to oczywi┬Âcie ┬┐art. Chocia┬┐, kto wie?

 Poni┬┐ej przedruk z mojego szkociego bloga ;)

***

 

 

S┬▒ ferie "ziemniaczane" i ka┬┐da kochaj┬▒ca lub przynajmniej praworz┬▒dna matka przebywa obecnie na urlopie, opiekuj┬▒c si├¬ swoimi dzie├Žmi. Ze smutkiem wyzna├Ž musz├¬, i┬┐ nie nale┬┐├¬ do ┬┐adnej z powy┬┐szych kategorii.
Dzieci radz┬▒ sobie w domu ┬Âwietnie - M┬│ody przygotowuje/odgrzewa spreparowane przeze mnie posi┬│ki zgodnie z  pozostawionymi instrukcjami, co z czym i kiedy. Nie otwieraj┬▒ drzwi nikomu, nawet jak kto wetknie ubielone m┬▒k┬▒ kopytko przez dziur├¬ na listy i przymila si├¬ ociekaj┬▒cym od miodu g┬│osem. Nudz┬▒ si├¬ jednak okrutnie, wi├¬c zaraz po powrocie do domu zabieram ich gdziekolwiek, aby spo┬┐ytkowali nagromadzon┬▒ energi├¬ - produkt uboczny bycia niewidzialnymi przez 6 godzin. Nie jest to bynajmniej podyktowane wyrzutami sumienia (no mo┬┐e w jakiej┬ tam cz├¬┬Âci). Przede wszystkim jednak dochodzi tu do g┬│osu mój instynkt samozachowawczy. 
Same pro┬Âby - "Mamo nie id┬╝ do pracy, nudzi si├¬ nam" - nie wystarcz┬▒, aby zatrzyma├Ž wyrodn┬▒ matk├¬ w domu. Musi wydarzy├Ž si├¬ co┬ nadzwyczajnego, a najlepiej kumulacja wydarze├▒ nadzwyczajnych, aby matka-pracoholik zacz├¬┬│a rozwa┬┐a├Ž wzi├¬cie "offa".  
I tak samo zapchanie si├¬ rury odp┬│ywowej w ┬│azience, uprzykrzaj┬▒ce nam ┬┐ycie od kilku dni nie by┬│o jeszcze powodem, dla którego warto by wzywa├Ž hydraulika, a potem oczekiwa├Ž go bezczynnie pó┬│ dnia. Przedsi├¬biorcza kobieta "przesi├¬bnie" najpierw ┬Ârodki zwyczajne. Wykupi w lokalnym sklepie wszystkie artyku┬│y ┬┐r┬▒co-przeczyszczaj┬▒ce i zaaplikuje je wszystkie naraz, ryzykuj┬▒c wybuch nuklearny na skal├¬ Hiroszimy lub co najmniej zabicie wszelkich form ┬┐ycia na obszarze ca┬│ego shire.
Sama usterka zreszt┬▒ nie by┬│a a┬┐ tak dotkliwa, ┬┐eby nie da┬│o si├¬ z ni┬▒ ┬┐y├Ž przez kilka nast├¬pnych tygodni. Zatkanie rury nast┬▒pi┬│o gdzie┬ w systemie zewn├¬trznym, poza budynkiem i powodowa┬│o, ┬┐e woda spuszczona z wanny przez s┬▒siadów, wype┬│nia┬│a nast├¬pnie nasz┬▒ wann├¬, zanim leniwie odp┬│yn├¬┬│a sobie do oczyszczalni. Gdyby nie fakt, ┬┐e wraz z upienion┬▒ ju┬┐ pachn┬▒cym p┬│ynem do k┬▒pieli wod┬▒, nap┬│ywa┬│y do wanny brudy, których nie powstydzi┬│by si├¬ w swoich opowiadaniach sam
mr_black ;-) - z sytuacji tej wynika├Ž by mog┬│y ca┬│kiem wymierne korzy┬Âci higieniczno-ekologiczne.
Jednak dopiero zapowiadane od kilku dni, a ziszczone dzi┬ rano opady ┬Âniegu, zatrzyma┬│y mnie w domu. Bia┬│e p┬│atki ┬Âniegu jak wyrzut sumienia krzycza┬│y: "A widzisz?! Nie odk┬│adaj do jutra tego co mo┬┐esz zrobi├Ž ju┬┐ dzi┬Â". Od kilku miesi├¬cy ju┬┐ powtarzam sobie, ┬┐e musz├¬ zmieni├Ž opony przed zim┬▒. My┬Âl ta sta┬│a sie jeszcze bardziej natr├¬tna wobec zaplanowanej za dwa tygodnie podró┬┐y na lotnisko i wylotu do Polski. 
To nag┬│e nagromadzenie si├¬ kataklizmów, z┬│ama┬│o mój proletariacki kr├¬gos┬│up. Przy czym pogodzi┬│am si├¬ z tym faktem zadziwiaj┬▒co ┬│atwo. Wcze┬Âniej takie decyzje wymaga┬│y u mnie d┬│u┬┐szej walki wewn├¬trznej. Czy┬┐bym ucz┬│owiecza┬│a si├¬ z wiekiem?
Dzieci przyj├¬┬│y wiadomo┬Â├Ž okrzykami rado┬Âci i ┬│omocz┬▒cymi wyskokami, czym momentalnie wywo┬│a┬│y u mnie migren├¬.
U┬│o┬┐y┬│am sobie w zbola┬│ej g┬│owie plan i przyst┬▒pi┬│┬▒m do systematycznego usuwania przeszkód. Zg┬│osi┬│am usterk├¬ w councilu, po czym zawiadomo┬│am w pracy, ┬┐e nie przyjd├¬. Oczekuj┬▒c fachowca - zgodnie z przewidywaniami - zd┬▒┬┐y┬│am wysprz┬▒ta├Ž ca┬│y dom, "wypra├Ž dwie pralki" i napisa├Ž po┬│ow├¬ tego posta. Dzieci zbite z tropu moj┬▒ obecno┬Âci┬▒ w domu i by├Ž mo┬┐e wyczerpane wcze┬Âniejszym wybuchem rado┬Âci, zachowywa┬│y si├¬ wyj┬▒tkowo poprawnie.   
Pan huraulik szkocki w niczym nie przypomina┬│ hudraulika polskiego. Spodnie mia┬│ na w┬│a┬Âciwym miejscu i niczego przed nami nie obna┬┐a┬│, nie przeklina┬│ i nie pachnia┬│ niczym ....
Po┬┐egna┬│am go uprzejmie, dzi├¬kuj┬▒c serdecznie za pomoc. Mo┬┐e i trzeba na nich (fachowców) czeka├Ž, ale przynajmniej nic nas nie kosztuj┬▒.
Nast├¬pnie zapakowa┬│am pociechy do auta i powolutku pojechali┬Âmy po opony. Oj! Jak ja t├¬skni├¬ za czasami, kiedy jako brzd┬▒ce zasypiali w samochodzie ju┬┐ w momencie uruchomienia silnika. Obecnie ka┬┐da podró┬┐ poprzedzona jest k┬│ótni┬▒ o to, kto usi┬▒dzie z przodu. Ju┬┐ w trakcie jazdy mo┬┐na dalej k┬│óci├Ž si├¬ o to jakiej p┬│yty b├¬dziemy s┬│ucha├Ž i kto jest g┬│upi. Jak ju┬┐ uda si├¬ ustali├Ž powy┬┐sze dwa punkty przychodzi kolej na niezliczon┬▒ ilo┬Â├Ž pyta├▒. Mo┬┐e i kobiety maj┬▒ podzieln┬▒ uwag├¬, ale na mi┬│o┬Â├Ž bosk┬▒, nie kiedy ju┬┐ i tak ca┬│ym swoim jestestwem zaanga┬┐owane s┬▒ w czynno┬Â├Ž prowadzenia samochodu, zw┬│aszcza z ┬│ysymi oponami i zwa┬│ami ┬Âniegu w prognozach pogody!!! Tak oto przyparta do muru stawiam ultimatum, ┬┐e albo si├¬ uspokoj┬▒, albo zaczn├¬ ┬Âpiewa├Ž. Nareszcie jest spokój i bezpiecznie doje┬┐d┬┐amy do 'centrum opon'.
Wybita z kieratu codzienno┬Âci, wyj├¬ta zza biurka, czyli najzwyczajniej okradziona z poczucia bezpiecze├▒stwa nie jestem w stanie normalnie funkcjonowa├Ž. Szare komórki w zetkni├¬ciu z nieprzewidywalnym, pracuj┬▒c na najwy┬┐szych obrotach, przegrzewaj┬▒ si├¬ i odmawiaj┬▒ pos┬│usze├▒stwa. I tak, o ile szcz├¬┬Âliwie uda┬│o mi si├¬ przebrn┬▒├Ž przez quiz motoryzacyjny, o tyle przypomnienie sobie numeru PIN do karty kredytowej okazalo si├¬ ju┬┐ ponad moje si┬│y. Mo┬┐liwe, ┬┐e rozkojarzy┬│ mnie ┬┐art mechanika - dowcipne maj┬▒ te ceny. 
Z opresji tym razem wyratowa┬│a mnie Z┬│o┬Ânica. Podczas zakupów cz├¬sto pozwalam jej skanowa├Ž produkty na stanowiskach samoobs┬│ugowych i dokonywa├Ž p┬│atno┬Âci z u┬┐yciem moich kart (niech si├¬ uczy, zakupy to przecie┬┐ sens ┬┐ycia ka┬┐dej kobiety). Tak wi├¬c moja 10-letnia córka zna oba PINy, które mnie si├¬ czasem (czyt. cz├¬sto) myl┬▒....

Na jutro jest pomidorowa. Id├¬ do pracy, cho├Žby si├¬ .........
Lepiej nie zapesza├Ž.