profil poczta Grupy, Spo┬│eczno┬Â├Ž forum galeria users blogi
Znajdujesz siŕ w Start arrow Blogi arrow Witaj szko┬│o!
22.11.2017.blogger » szkocica
www » edinburgh.com.pl/blog/szkocica

Szkocim okiem

Gdy ┬┐ycie g┬│aszcze nas pod w┬│os, trzeba umie├Ž odw├│ci├Ž kota ogonem, aby wyj┬Â├Ž na swoje.


Dodane przez: szkocica, Komentarzy: 2, 14.03.2010

Wakacje si├¬ sko├▒czy┬│y. Dziwnie tak jako┬Â, bo w po┬│owie sierpnia.
Za to zaj├¬cia w szkole odbywaj┬▒ si├¬ co dzie├▒ od 9am do 3pm. Dzieci i rodzice nie musz┬▒ przejmowa├Ž si├¬ planem lekcji, bo wszelkie pomoce naukowe zapewnia szko┬│a. Odpada wi├¬c problem pakowania do tornistra ksi┬▒┬┐ek odpowiednich na nast├¬pny dzie├▒. Godziny szkolne pozwalaj┬▒ te┬┐ na podj├¬cie jakiego┬ konkretnego zatrudnienia.  
W Polsce pracowa┬│am od 7.00 do 15.00. Marcin wyjecha┬│ do Szkocji tu┬┐ przed pój┬Âciem Huberta do pierwszej klasy. Musia┬│am wi├¬c anga┬┐owa├Ž dziadków, aby odbierali Huberta ze szko┬│y. Wszyscy mieli kopie planu lekcji na swoich lodówkach, ┬┐eby wiadomo by┬│o, o której pój┬Â├Ž po wnuka. Julk├¬ sama odbiera┬│am z przedszkola. Chyba, ┬┐e akurat Hubert ko├▒czy┬│ pó┬╝niej, to szli z dziadkami po Julci├¬, bo przedszkole by┬│o zaraz obok.

Teraz prowadza┬│am dzieci do szko┬│y. Sprz┬▒ta┬│am mieszkanie. Robi┬│am ┬Âniadanka i obiady. Normalana kura domowa. Na pocz┬▒tku nawet mnie to kr├¬ci┬│o. Nigdy wcze┬Âniej nie by┬│am tak udomowiona. Mo┬┐e za wyj┬▒tkiem  urlopów macierzy├▒skich, ale wtedy by┬│am urobiona po uszy.
Jedyn┬▒ os┬│od┬▒ tego przymusowego urlopu by┬│ Marcin. "Gdy nie ma dzieci w domu to jeste┬Âmy niegrzeczni".
Poza tym czeka┬│am na ofert├¬ pracy. Nie szuka┬│am. Nie mia┬│am z┬│udze├▒. Wiedzia┬│am, ┬┐e potrzeba czasu, aby mój angielski pozwala┬│ mi ubiega├Ž si├¬ o inn┬▒ prac├¬. Na pocz┬▒tek chcia┬│am zaczepi├Ž si├¬ jako cleaner w firmie Marcina. Co prawda nie mieli wiele kontraktów na rano, ale kilka by┬│o i jak tylko co┬ b├¬dzie to Dee da zna├Ž.

Póki co zawiera┬│am znajomo┬Âci z Matkami Polkami na boisku szkolnym. Zarówno Julia jak i Hubert mieli po jednym koledze z Polski w klasie. Uwa┬┐a┬│am, ┬┐e to dobrze. Przynajmniej na starcie, zanim przyswoj┬▒ angielski nie b├¬d┬▒ osamotnieni. Po kilku miesi┬▒cach troch├¬ zmieni┬│am pogl┬▒d na ten temat. Dzieci polskie, pomimo szybkich post├¬pów w nauce j├¬zyka, trzyma┬│y si├¬ razem. Zauwa┬┐y┬│am jednak, ┬┐e integracja cho├Ž powolna odbywa si├¬ mimo wszystko. Dobrze, o to przecie┬┐ chodzi.
By┬│am jedyn┬▒ w┬Âród poznanych mam, która mówi┬│a cho├Ž troch├¬ po angielsku. Wci┬▒┬┐ musia┬│am odpowiada├Ž na pytania - Co to tam by┬│o w tym li┬Âcie ze szko┬│y?
 - przecie┬┐ ja te listy ze s┬│ownikiem czyta┬│am. Przez pierwszy rok, potem ju┬┐ nie musia┬│am. One sobie nie zadawa┬│y takiego trudu, a po roku ju┬┐ syn, czy córka, przeczytali.
Te mamy, bez znajomo┬Âci j├¬zyka, nie by┬│y w stanie pomóc swoim dzieciom w nauce. Pami├¬tam, ┬┐e przez pierwsze miesi┬▒ce to w zasadzie ja odrabia┬│am lekcje.
Sprawdzali┬Âmy zadane s┬│ówka w s┬│owniku. Potem dzieci wymy┬Âla┬│y zdanie po polsku, a ja t┬│umaczy┬│am - modyfikuj┬▒c z┬│o┬┐ono┬Â├Ž zdania do poziomu swojego angielskiego. Po czym dzieci zapisywa┬│y zdania w zeszycie literka po literce, pod moje dyktando. Na efekty nie trzeba by┬│o d┬│ugo czeka├Ž. Pami├¬tam jak z rado┬Âci┬▒ us┬│ysza┬│am protest Huberta pewnego wieczoru:
- Nie mów mi, nie mów! Ja wiem jak to si├¬ pisze.
Polskie mamy za to z upodobaniem krytykowa┬│y szkocki system szkolnictwa. Narzeka┬│y, ┬┐e dzieci nie maj┬▒ powa┬┐nych zada├▒ domowych. Od swoich dzieci wiedzia┬│am, ┬┐e nauczyciele dostosowuj┬▒ trudno┬Â├Ž zada├▒ do umiej├¬tno┬Âci uczniów. Skoro wi├¬c dzieci pozbawione pomocy doros┬│ych nie by┬│y w stanie napisa├Ž tych kilku zda├▒, to co mo┬┐na im zada├Ž, tylko kolorowanki. 
Denerwowa┬│y mnie stwierdzenia w stylu:
- Nasze dzieci maj┬▒ wy┬┐szy poziom wiedzy i dlatego chodz┬▒ tu, w Szkocji, o dwie klasy wy┬┐ej. Mój syn w Polsce chodzi┬│ do drugiej klasy, a tu poszed┬│ od razu do czwartej.
No bzdura totalna! Te kobiety nie maj┬▒ elementarnej wiedzy o systemie edukacyjnym kraju, w którym zdecydowa┬│y si├¬ ┬┐y├Ž.
- Ile lat ma pani syn? - zapyta┬│am.
- Osiem.
- A koledzy w jego klasie?
- Osiem.
- Wi├¬c, gdzie tu ró┬┐nica poziomów? - pytam - Przecie┬┐ chodzi z równie┬Ânikami, a ┬┐e numeracja klas inna to ju┬┐ zupe┬│nie inna historia. W Polsce obowi┬▒zek szkolnictwa rozpoczyna si├¬ w wieku lat sze┬Âciu, od klasy zero. W Szkocji rodzice maj┬▒ obowi┬▒zek pos┬│a├Ž dzieci do szko┬│y w wieku lat pi├¬ciu i wtedy zaczyna si├¬ numeracja klas. Skoro wi├¬c pi├¬cioletnie dziecko idzie do klasy pierwszej, to w wieku lat o┬Âmiu b├¬dzie w czwartej. Logiczne nie?
- No niby tak, ale ten poziom nauki i tak ni┬┐szy ni┬┐ u nas. Tak ma┬│o od nich wymagaj┬▒.
- No tu po cz├¬┬Âci si├¬ zgodz├¬, cho├Ž mam mieszane uczucia w tej kwestii. Fakt, z nas próbowano zrobi├Ž omnibusów, z ró┬┐nym skutkiem. Chocia┬┐ ju┬┐ dzi┬ nie pami├¬tam tych wszystkich dat i bitew, to mam chocia┬┐ ogólne poj├¬cie o historii pa├▒stwa i ┬Âwiata. Z geografii by┬│am beztalencie i tak mi ju┬┐ zosta┬│o. Ogólne poj├¬cie mam, od szczegó┬│ów mia┬│am Marcina. Geografia to jego konik. Matematyka i chemia - by┬│am najlepsza w klasie, dzi┬ ju┬┐ nic nie pamietam z równa├▒ syntezy chemicznej czy logarytmów. Wydaje mi si├¬, ┬┐e szkolnicto szkockie jest bardziej nastawione na wiedz├¬ praktyczn┬▒. Dzieci  uczy si├¬ rzeczy podstawowych, przydatnych w ┬┐yciu. Ale nie tylko. Na tematy Staro┬┐ytnego Egiptu czy buddyzmu dzieci dowiedzia┬│y si├¬ w szkole bardzo du┬┐o. Sposób przekazywania wiedzy jest ┬│atwo przyswajalny. Nauczyciele u┬┐ywaj┬▒ szerokiego wchla┬┐a dost├¬pnych ┬Ârodków przekazu. W miar├¬ mo┬┐liwo┬Âci zaprasza si├¬ go┬Âci do szko┬│y. Pami├¬tam jak dzieci przynios┬│y swoje imiona wypisane hieroglifami. Pomagaj┬▒c Julii znale┬╝├Ž materia┬│y w internecie na temat mumifikacji czy Hubertowi znaczenie podstawowych poj├¬├Ž buddyzmu sama si├¬ sporo nauczy┬│am.
Przy czym sama nauka odbywa si├¬ bezstresowo. Bez kartkówek, sprawdzianów, testów. Owszem s┬▒ zaliczenia, dzi├¬ki którym dzieci przechodz┬▒ na kolejne poziomy, ale nikt nie zostaje "siedzie├Ž", nie ma "spadochroniarzy", a tym samym nie ma "obciachu", czyli stresu. Nauczyciel pracuje z uczniem i podsuwa mu test na zaliczenie level'u gdy uzna, ze ucze├▒ jest na to gotowy.
Jedyn┬▒ konsekwencj┬▒ nieodrobienia zadania domowego jest konieczno┬Â├Ž zostania i zrobienia tego w klasie, podczas d┬│ugiej przerwy. Nie ma straszaka w postaci jedynki, czy dwói, jak za moich czasów. Mimo to dzieciaki odrabiaj┬▒ lekcje codziennie.  
Oczywi┬Âcie takie bezstresowe nauczanie i wychowanie ma swoje minusy. W Szkocji przera┬┐aj┬▒cy procent dzieci ko├▒czy nauk├¬ na Secondary School. Moje dzieci ju┬┐ wiedz┬▒, ┬┐e pójd┬▒ do college'u lub na university. Jest szansa, ┬┐e czego┬ si├¬ jednak naucz┬▒. Niezale┬┐nie od poziomu szkolnictwa w Polsce czy w Szkocji, wiele zale┬┐y od wychowania, a to wci┬▒┬┐ odbywa si├¬ w domu.