profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Blogi arrow O sobie
22.11.2017.blogger » szkocica
www » edinburgh.com.pl/blog/szkocica

Szkocim okiem

Gdy ¬Ņycie g¬≥aszcze nas pod w¬≥os, trzeba umie√¶ odw√≥ci√¶ kota ogonem, aby wyj¬∂√¶ na swoje.


Dodane przez: szkocica, Komentarzy: 5, 20.01.2010

¬Įycie w Szkocji mia¬≥o by√¶ sielank¬Ī, rajem na ziemi, a tymczasem  wymkn√™¬≥o si√™ nam ca¬≥kowicie z pod kontroli. Mieli¬∂my plany, marzenia, cele. Scenariusz na przysz¬≥e ¬Ņycie, przez nas tak starannie naszkicowany sp¬≥on¬Ī¬≥ w krematorium wraz z doczesnymi szcz¬Ītkami mojego m√™¬Ņa. 

Zacz√™¬≥am pisa√¶. Pisanie mia¬≥o mi pomóc jako¬∂ to wszystko przetrwa√¶, sta¬≥o si√™ moj¬Ī ucieczk¬Ī od rzeczywisto¬∂ci, wentylem bezpiecze√Īstwa.

My¬∂l√™, ¬Ņe nadszed¬≥ czas, aby opowiedzie√¶ wszystko od pocz¬Ītku.