profil poczta Grupy, Spo┬│eczno┬Â├Ž forum galeria users blogi
Znajdujesz siŕ w Start arrow Blogi arrow Piszemy absurdalia!
21.11.2017.
Dodane przez: Salon, Komentarzy: 14, 28.06.2013

Szanowni, niezast┬▒pieni pisz┬▒cy!

Lato (pono├Ž) za pasem, wi├¬c uderzy┬│o nam do g┬│owy i postanowili┬Âmy zaproponowa├Ž Wam zabaw├¬ podobn┬▒ do tej, która rok temu cieszy┬│a si├¬ niesamowitym powodzeniem.

Zapraszamy Was to pogr┬▒┬┐enia si├¬ w oparach literackiego absurdu i pisania z nami wierszyków krótkich a zabawnych.

Forma utworów dowolna, ale prosimy trzyma├Ž si├¬ tych zaproponowanych w roku ubieg┬│ym:

Limeryki

Moskaliki

Kleryhiusy

Lepieje, altruitki i odwódki

(kliknijcie, ┬┐eby poczyta├Ž o zasadach pisania tych┬┐e, a tak┬┐e poczyta├Ž przyk┬│ady zacne i/lub salonowe).

¯eby nie by³o nudno, dok³adamy jeszcze dodatkowe formy:

 1. Fraszka - krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany, o ró┬┐norodnej tematyce cz├¬sto humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Cz├¬sto ko├▒czy si├¬ wyra┬╝n┬▒ puent┬▒. Fraszka bywa refleksyjna, a mistrzem tego gatunku by┬│ niezrównany Jan z Czarnolasu. Poni┬┐ej kilka jego najbardziej znanych fraszek (zauwa┬┐cie, ┬┐e poza rymami, form┬▒ krótk┬▒ i satyryczn┬▒, zasad tu ┬┐adnych nie ma).


Przyk┬│ady:

Raki

Folgujmy paniom nie sobie, ma rada;

Mi┬│ujmy wiernie nie jest w nich przysada.

Godno┬Âci trzeba nie za nic tu cnota,

Mi┬│o┬Âci pragn┬▒ nie pragn┬▒ tu z┬│ota.

Mi┬│uj┬▒ z serca nie patrzaj┬▒ zdrady,

Pilnuj┬▒ prawdy nie k┬│amaj┬▒ rady.

Wiarê uprzejm± nie dar sobie wa¿±,

W miar├¬ nie nazbyt ci┬▒gn┬▒├Ž rzemie├▒ ka┬┐┬▒.

Wiecznie wam s³u¿ê nie s³u¿ê na chwilê,

Bezpiecznie wierzcie nierad ja omylê.


Na nabo┬┐n┬▒

Je┬Âli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,

Czego siê, mi³a, tak czêsto spowiadasz?


Na lipê

Go┬Âciu, si┬▒d┬╝ pod mym li┬Âciem, a odpoczni sobie!

Nie dójdzie ci├¬ tu s┬│o├▒ce, przyrzekam ja tobie,

Cho├Ž si├¬ nawysszej wzbije, a proste promienie

┬Žci┬▒gn┬▒ pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.

Tu zaw┬┐dy ch┬│odne wiatry z pola zawiewaj┬▒,

Tu s³owicy, tu szpacy wdziêcznie narzekaj±.

Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczo┬│y

Bior┬▒ miód, który potym szlachci pa├▒skie sto┬│y.

A ja swym cichym szeptem sprawi├Ž umiem snadnie,

¯e cz³owiekowi ³acno s³odki sen przypadnie.

Jab³ek wprawdzie nie rodzê, lecz miê pan tak k³adzie

Jako szczep nap┬│odniejszy w hesperyskim sadzie.


I jeszcze gar┬Â├Ž fraszek niepoprawnego Jana Sztaudyngera:


*** (Czy hrabina...)

Czy hrabina czy kucharka,

Byle by┬│a w kroku szparka.


Do praojca Adama

Mimo ró┬┐nicy wieków jeste┬Âmy ci sami,

Zdradzamy ┬┐ony z ró┬┐nymi ma┬│pami.


Je┬Âli w ogóle

Je┬Âli w ogóle jestem poet┬▒,

To dziêki kwiatom, grzybom i kobietom.


Na pi├¬kne nó┬┐ki

Para ud

Godna ód.


*** (Rzek┬│a lilia...)

Rzek┬│a lilia do motyla :

- Nikt nie patrzy, niech pan zapyla !
2. Dwa gatunki wymy┬Âlone przez Wis┬│aw├¬ Szymborsk┬▒, które pojawi┬│y si├¬ w ksi┬▒┬┐ce B┬│ysk rewolwru.


Rajzefiberki – niepoprawne politycznie dwuwersowe wierszyki wytykaj┬▒ce w sposób bezpardonowy wady miejsc (powsta┬│y w wyniku legendarnej niech├¬ci Szymborskiej do podró┬┐owania)


W Gdyni

┬Žwinia na ┬Âwini


Na Czukotce

Idiotka na idiotce


W Ja┬│cie

Gwa┬│t na gwa┬│cie


Adoralia – to z kolei dwuwierszyki na nieszcz├¬┬Âliw┬▒ mi┬│o┬Â├Ž, czy te┬┐ niefortunnie ulokowane uczucie.


Chcia┬│em adorowa├Ž Jol├¬

Lecz wzbrania³a siê w stodole


Chcia┬│em adorowa├Ž Heni├¬

Lecz popad┬│em w os┬│upienie


Chcia┬│em adorowa├Ž Kasi├¬

Lecz pu┬Âci├Ž nie chcia┬│a si├¬.Zatem skoro wiemy ju┬┐ w jakich formach przyjdzie nam si├¬ zmie┬Âci├Ž, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosi├Ž Pa├▒stwa do wspólnej zabawy. Pa┬│eczk├¬ wkrótce przejmie moderatorka Szkocica, która w ci┬▒gu najbli┬┐szych tygodni podrzuca├Ž Wam b├¬dzie tematy do pisania, a tak┬┐e próbki wyprodukowane przez siebie. Po kilku tygodniach wprawek zaproponujemy Wam powa┬┐niejsze absurdalne zadanie, a z urobku wierszyków wybierzemy najzabawniejsze, które zaprezentujemy podczas przedstawienia Opary Absurdu 2, o którym wi├¬cej ju┬┐ nied┬│ugo (ale je┬Âli s┬▒ w┬Âród Was tacy, którzy chcieliby si├¬ w┬│┬▒czy├Ž w przygotowania, niech┬┐e dadz┬▒ zna├Ž: salon@edinburgh.pl).


Kre┬Âl├¬ si├¬,

£akoma,

Kierowniczka

 

Lista tematów dla u┬│atwienia:

1. Absurdalia lubie┬┐ne

2. Absurdalia emigracyjne

3. Absurdalia kryminalne

4. Absurdalia zoologiczne

5. Absurdalia freestylowe