profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Blogi arrow Tagiarrow Druga ojczyzna
23.01.2018.Tag >> Druga ojczyzna
Dodane przez: macieklew, Komentarzy: 5, 24.02.2011

Dzi¬∂ o jednym, krótkim stwierdzeniu, które mnie zastanowi¬≥o, a nawet zasmuci¬≥o (moj¬Ī ¬Ņon√™ jeszcze bardziej): otó¬Ņ Scheffer pisze, ¬Ņe na emigracji wyst√™puje zjawisko zwi√™kszonego (znacznie) pog¬≥√™biania si√™ dystansu pomi√™dzy dzie√¶mi, a rodzicami. Tak zwana "bariera pokoleniowa" jest w rodzinach imigrantów jeszcze bardziej uwidoczniona, ni¬Ņ w przypadku rodzin zamieszkuj¬Īcych kraje ojczyste.

Dzieje si√™ tak g¬≥ównie

...
Dodane przez: macieklew, Komentarzy: 16, 22.02.2011

 Tak jak zapowiada¬≥em, zaczynam dzieli√¶ si√™ swoimi spostrze¬Ņeniami w trakcie lektury ksi¬Ī¬Ņki, która powinna zainteresowa√¶ wielu z nas (emigrantów): "Druga ojczyzna. Imigranci w spo¬≥ecze√Īstwie otwartym" Paula Scheffera.

Autor jest Holendrem, filozofem i profesorem urbanistyki, cz³onkiem...