profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Blogi arrow Tagiarrow posh restaurant
14.12.2017.Tag >> posh restaurant
Dodane przez: Artystka, Komentarzy: 2, 22.01.2010

A poca³unku wtedy nie by³o...I dobrze, bo wcale tego nie chcia³am. Jako¶ tak za szybko by siê to potoczy³o. Dopiero co siê poznali¶my.

Innym razem zaprosi¬≥ mnie do restauracji. Poszli¬∂my tam, a ¬Ņe wybra¬≥ tak¬Ī typu posh okaza¬≥o si√™, ¬Ņe o tej porze nie by¬≥o wolnych stolików, ale ¬Ņe koniecznie chcia¬≥, abym spróbowa¬≥a tamtejszej kuchni, zdecydowali¬∂my zarezerwowa√¶ i wróci√¶ pó¬ľniej. W mi√™dzyczasie wst¬Īpili¬∂my do niego do domu i...

...