profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Blogi arrow Tagiarrow tymczasowo¬∂√¶
21.11.2017.Tag >> tymczasowo¶æ
Dodane przez: lakoma, Komentarzy: 6, 28.07.2010

Tymczasowo¬∂√¶. Mówi¬Ī, ¬Ņe to najwa¬Ņniejsza cecha emigracji. Wszystko jest takie tymczasowe. Kariera (szczególnie, je¬∂li na pocz¬Ītku ogranicza si√™ do niewymagaj¬Īcych ¬Ņadnych kwalifikacji zaj√™√¶). Mieszkanie (wynaj√™te, bo na swoje nie sta√¶, albo na swoje zbieramy, ale w Polsce). Zwi¬Īzki (niezliczona ilo¬∂√¶ zwi¬Īzków, które si√™ rozpad¬≥y tu, albo mi√™dzy tu a tam, przypadkowe zwi¬Īzki mi√™dzy tu, tam, a jeszcze gdzie¬∂ indziej)... Nie wiem, czy gdziekolwiek...

Dodane przez: SlodkoKwasnyMuffin, Komentarzy: 1, 20.04.2010

Mój pobyt w Szkocji planowo powinien sko√Īczy√¶ si√™ 30 maja. Powinien, bo jak si√™ okazuje zawsze mo¬Ņe wybuchn¬Ī√¶ jaki¬∂ Elefejoyjojojoco¬∂tam i pokrzy¬Ņowa√¶ plany. Niestety nie uda¬≥o mi si√™ zmie¬∂ci√¶ w blogu wszystkich moich przygód, ale tak jak wcze¬∂niej wspomina¬≥em, przyjecha¬≥em tutaj szuka√¶ inspiracji i j¬Ī znalaz¬≥em. Moje przygody, mog¬Ī przecie¬Ņ wydarzy√¶ si√™ równie dobrze bohaterom moich nowych ksi¬Ī¬Ņek.

Dodane przez: SlodkoKwasnyMuffin, Komentarzy: 2, 17.02.2010

Poniewa¬Ņ moje stypendium w Szkocji jest stypendium tylko z nazwy i za utrzymanie tutaj musz√™ sobie sam p¬≥aci√¶, postanowi¬≥em jak zapewne wi√™kszo¬∂√¶, poszuka√¶ sobie jakiej¬∂ pracy dorywczej. O pracowaniu podczas studiów my¬∂la¬≥em nawet w Polsce, ale tam niezbyt jest na to czas. Owszem da si√™, ale jest to przewa¬Ņnie kosztem nieobecno¬∂ci na zaj√™ciach lub rezygnacji z ¬Ņycia towarzyskiego. Tutaj jak si√™ okazuje, na wszystko jest czas....

Dodane przez: Artystka, Komentarzy: 7, 24.01.2010

Czasami to siê szczerze zastanawiam, co ja tu jeszcze robiê w tym kraju.

Jako¶ tak tu ugrzêz³am.

...